Virksomheds reglement

§1 Fremover bliver der fast kutyme for, hvornår der optages og isættes både

  1. Optagning vil starte efter efterårsferien. Her vil vi gerne have, at bådejeren melder tilbage, hvornår de ønsker at båden skal sættes i vandet igen
  2. Isætning vil starte ugen før påske, samt midt april

§2 I forbindelse med optagning og isætning af både, monterer bådejeren selv løftestropper fra kranen. Her skal antennen m.m. ligges ned før løft.

  1. *Der skal være synlige mærker monteret (liftmærker kan købes ved HLB) og løftestropper skal placeres på skroget.
  2. Check jeres båd før I kommer til honnørkajen

§3  Bådejeren opfordres til at vaske båden over vandlinjen og fribord før optagning, sådan at det ikke skaber unødig ventetid på honnørkajen, inden båden skal transporteres til HLB

§4 Der er afsat 30 min til løft af både

  1. Betaling vil ske ved fælles fordeling

§5 Både stilles i hallerne med 5-10 cm afstand.

  1. Hvis der ønskes mere plads, beregnes det som betalende areal

§6 Hvis bådejeren ikke er blevet færdig med klargøring af sin båd, til den dato, der er nået til enighed om, mister de deres transport

  1. Herefter kan der laves en aftale om, at de bliver kørt på et andet tidspunkt, men på timepris fra start til opgaven er slut

§7 Alt slibning på både må kun foretages med støvsuger monteret og frem til d. 31/12

  1. Herefter må der kun poleres med voks og lign., der ikke støver
  2. HVIS reglement ikke overholdes, vil man kunne gøres ansvarlig for rengøring af både, der er blevet støvet efter denne dato

§8 Der anbefales at lægge presenning over båden efter den sidste polering

§9 Der må ikke slibes på både på vores matrikel udendørs

§10 Til bådejere med trailerbåde, med lås på anhængertrækket: Der skal udleveres en nøgle til Mogens Thomsen, sådan at de kan flyttes med kugletræk

§11 Der må ikke parkeres biler i hallerne pga. brandregulativ

§12 Der må ikke parkeres biler foran porte eller flugtveje/brandveje

§13 Der må ikke opbevares benzin eller fortynder i både under opbevaring

§14 Flugtvejen skal altid være til fri passage og ryddet for oplagt udstyr, når lagerhallerne forlades efter en opgave

§15 Der anbefales, at batteripoler i båden afmonteres under opbevaring, og kun at lade batterier, når man er til stede. HUSK! Kun med energimåler monteret

§16 Efter vinteropbevaring fejes gulvet og efterladenskaber, affald, malerdåser og lign. fjernes

Med venlig hilsen
Mogens Thomsen
Tlf.: 30724463