Depot rum

Der vil i 2019 blive etableret depot rum i vores haller.